Skip to main content

Řízení Kvality

S našimi zkušenostmi dopravce, který se věnuje zdravotnickým produktům již více než 10 let, si společnost Eurotranspharma dobře uvědomuje odpovědnost, kterou nese, pokud jde o poskytování služeb nejvyšší kvality. Zde jsou některé ze způsobů, kterými garantujeme naši úroveň kvality:

Systém Řízení Kvality

Aby bylo možné propojit naše procesy a činnosti a zajistit hladký průběh činností pro naše klienty, spoléhá Eurotranspharma na silný systém řízení kvality. Systém QMS integruje správu dokumentů, kvalifikaci, řízení neshod, odchylek a nápravných opatření (CAPA), řízení změn, dokumentovaný školicí program, ověřování a audit subdodavatelů a systém řízení interních a externích auditů. Systém je spravován přímo týmem kvality Eurotranspharma. Centrální správa těchto informací zajišťuje, že Eurotranspharma má vždy přístup informacím, které poskytujeme v souladu s požadavky klienta, ať už jde o dokumentaci, sledovatelnost pohybu zásilek nebo hlášení teplot.

Spolehlivé a Flexibilní procesy

Potřebám našich klientů věnujeme patřičnou pozornost. Svých zkušeností a odborných znalostí v Eurotranspharma využíváme při nastavení spolehlivých a flexibilních procesů pro každého klienta. Jako součást Walden Group Eurotranspharma pěstuje kulturu zaměřenou na zdravotnický průmysl, a má zavedeny podrobné postupy pro dokumentaci všech procesů a akcí.

Důsledně vyhodnocujeme a přehodnocujeme naše procesy, abychom zajistili, že naše činnosti budou fungovat maximálně efektivně. Kromě toho jsme důsledně kontrolováni externí autoritou, abychom zajistili, že naše standardy zůstanou na vysoké úrovni.

Dodržování SDP

Péče o kvalitu a bezpečnost produktů během distribuce je ve zdravotnickém průmyslu nanejvýš důležitá. Pokud jde o kvalitu, prvním referenčním bodem je pro Eurotranspharma správná distribuční praxe neboli SDP. Všichni zaměstnanci Eurotranspharma absolvují pravidelná školení SDP. Rozumí specifickým procesům, které se vztahují na zdravotnické produkty, a požadavkům na zachování integrity chladícího řetězce Naše vozidla jsou provozována v souladu s SDP a plně vybavená pro farmaceutickou přepravu v rozmezí teplot +2°C/+8°C a +15°C/+25°C. Taktéž jsou vybavena sofistikovanými přístroji, které umožňují kontrolu teploty na dálku. Naše zařízení jsou také mapována, aby byla zajištěna stabilní teplota ve všech oblastech.

Certifikace ISO 9001

Díky certifikaci ISO 9001 se zavazujeme adaptovat naše služby na potřeby našich klientů za dodržení lokálních legislativních předpisů. Usilujeme o efektivnost našich procesů a monitorujeme spokojenost našich zákazníků. Chceme zlepšovat všechny aspekty našich služeb tam, kde je třeba.

Neustálé Zlepšování

Rozsáhlá dokumentace našich procesů nám také v Eurotranspharma pomáhá zlepšovat se a rozvíjet. Pokud dojde k nesrovnalostem v době, kdy jsou produkty v naší péči, spoléháme na naše otestované procesy, abychom:

  • Identifikovali příčinu odchylky
  • Vyhodnotili okolnosti a úroveň rizika
  • Prozkoumali hlavní problém
  • Analyzovali výsledky šetření
  • Vytvořili a zavedli plán nápravných opatření
  • Vyhodnotili účinnost uvedeného plánu opatření

A konečně, Eurotranspharma je klíčovým členem programu neustálého zlepšování skupiny Walden. Účelem tohoto programu je zavádět nové řídící postupy a lépe standardizovat organizaci pracovišť napříč všemi subjekty Walden. Eurotranspharma proto těží ze znalostí celé skupiny v oblasti logistiky a rovněž k nim přispívá.