Skip to main content

Udržitelnost

Eurotranspharma přijala proaktivní strategii k zajištění udržitelného rozvoje. Naším cílem je snížit emise uhlíku a zvýšit zachycování/absorpci uhlíku, abychom do roku 2030 dosáhli uhlíkové stopy nižší o 40 %. Společnost se pyšní certifikací ECOVADIS a jejím cílem je získat certifikát ISO 14001.

Jako součást Walden Group jsme nyní členem iniciativy Globální pakt OSN pro snížení našeho sociálního a environmentálního dopadu. Eurotranspharma také podepsala závazek Objectif CO2, což je program zaměřený na snižování emisí CO2 u provozovatelů silniční dopravy.

Klikněte zde a přečtěte si naši zprávu

Vybavení

  • Naše řešení přepravy jsme založili na aktivním řízení teploty, u něhož je prokázáno, že má až čtyřikrát nižší dopad na klima než pasivní řízení teploty.
  • Investujeme do nákladních vozidel na bioplyn, která jsou ekologická.
  • Porovnali jsme účinnost manuální a automatické převodovky a zvolili nejekologičtější kompromis.
  • Provádíme pravidelnou obnovu vozového parku a zajišťujeme nejmodernější efektivní techniku. Také velmi investujeme do pečlivého sledování údržby vozidel, abychom se vyhnuli nadměrné spotřebě a nehodám.
  • Používání PDA místo papírových doručovacích listů snížilo spotřebu papíru ve firmě o 1/3.

Zelené míle jsou ty, které se nikdy neujely

Máme nejmodernější systém řízení dopravy (TMS), šitý na míru. Díky němu můžeme optimalizovat náš celkový plán přepravy tak, abychom co nejčastěji vypravovali vozidla plně vytížená. Kromě toho jsme investovali do vozidel vybavených prostory pro dva současné teplotní režimy, abychom mohli optimalizovat přepravu zboží, které vyžaduje různé teploty, nakládkou na jedno vozidlo. Obě tyto technologie nám pomáhají předcházet situacím, kdy bychom vypravili dvě vozidla v případech, kdy je to možné zvládnout pouze vozidlem jediným.

Nabízíme také flexibilní doručovací služby, kdy si naši klienti mohou zvolit termín doručení zboží o něco později než je standardně požadováno, a tím sníží svoji uhlíkovou stopu. S naším systémem TMS plánujeme naše trasy s rezervou, která poskytuje prostor jak pro nouzové situace, tak pro flexibilní objednávky doručení, abychom zajistili, že neposíláme na cestu nákladní vozidla zbytečně.

Udržitelnost znamená více než jsou nástroje, které používáme; je zakotvena v naší kultuře

Ve společnosti Eurotranspharma je udržitelnost součástí naší firemní kultury. V celé organizaci máme mnoho různých typů kampaní zaměřených na ekologii, jako je třídění odpadu , optimalizace spotřeby energie a zásady ekologické jízdy. Každá pobočka má jmenovaného instruktora dopravy, který je zodpovědný za proškolení řidičů v ekologickém způsobu jízdy.

Máte nějaké dotazy?
Obraťte se na naše specialisty!

Poraďte se s našimi specialistyNaše pobočky