Skip to main content

Bezpečnost

Sledovatelnost, strategická výhoda v distribuci pro zdravotnictví

Zdravotnické produkty mohou být křehké, mít vysokou cenu, být k dispozici ve velmi omezeném množství nebo jsou potenciálně nebezpečné. Vždy proto vyžadují zvláštní pozornost. Naše vozidla jsou vybavena systémem sledování polohy a teploty. To nám umožňuje sledovat vaši zásilku v reálném čase od vyzvednutí až po předání. Současně jsme vyvinuli systém kontroly, který aktivně monitoruje teplotu každé zásilky 24 hodin denně, od odesílatele po příjemce, aby byly zdravotnické produkty udržovány při správné teplotě a aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost pro koncového pacienta. Máme zavedené procesy pro řešení odchylek teplot a hlášení teploty je vždy k dispozici.

Zabezpečení

V celé síti Eurotranspharma dbáme na bezpečnostní opatření za účelem zvýšení ochrany vašich produktů. Příkladem toho je centrum Eurotranspharma v Paříži, kde jsme v roce 2016 instalovali alarmový systém proti vloupání, vysoce funkční kontrolu přístupu do depa, a rozmístili jsme 36 sledovacích kamer. Naše vozidla jsou vybavena sledovacím a vysoce účinným bezpečnostním zařízením. Díky tomu jsou odolná proti krádeži a na cestě mezi sklady a místem určení jsou zapečetěna.

Přeprava citlivých produktů

Máme vyškolený personál a logistické kapacity pro přepravu citlivých nebo regulovaných látek (např. opiáty). Naše vozidla jsou vybavena vysoce účinným bezpečnostním zařízením a naši zaměstnanci jsou speciálně vyškoleni, jak s takovými produkty zacházet.
Po přijetí do skladu jsou citlivé produkty sledovány, odděleny a poté umístěny do oblasti s omezeným přístupem. Všechny naše bezpečnostní prvky jsou auditovány místními regulačními úřady a splňují legislativní požadavky pro kontrolované produkty.

Máte nějaké dotazy?
Obraťte se na naše specialisty!

Poraďte se s našimi specialistyNaše pobočky