Skip to main content

Naše závazky

Vždy je prostor pro zlepšení

V naší společnosti jsme přijali závazek vždy se snažit najít cestu, jak dělat věci lépe. Každý den zdoláváme výzvy, které se týkají kvality, bezpečnosti a udržitelnosti. Abychom dosáhli cíle dělat věci lépe a byli organizací, která dosáhne udržitelnosti v nejvyšší možné míře, plně jsme začlenili požadavek na udržitelnost do naší firemní strategie. Zaměřujeme se na témata, která mohou mít významný dopad na udržitelnost – a v souladu s tím stanovíme naše cíle a záměry.

NAŠE ZÁVAZKY

Kvalita

Eurotranspharma je společnost, která se věnuje přepravě produktů pro zdravotnictví. Naším záměrem je poskytovat přepravní službu, která bude splňovat požadavky zdravotnického průmyslu.

Další informace
NAŠE ZÁVAZKY

Bezpečnost

Eurotranspharma bere mimořádně vážně bezpečnost přepravovaných produktů. Proto využíváme špičkové možnosti sledování pohybu zásilky, bezpečnostní prvky a máme stanoveny procesy pro přepravu citlivých produktů.

Další informace
NAŠE ZÁVAZKY

Udržitelnost

Naše politika udržitelného rozvoje zrcadlí náš dlouhodobý závazek. Ten má ovšem smysl pouze tehdy, je-li dodržován a pravidelně upravován. Neustále se proto snažíme při výkonu našich služeb snižovat spotřebu papíru a paliva a celkově snižovat emise CO2.

Další informace

Máte nějaké dotazy?
Obraťte se na naše specialisty!

Poraďte se s našimi specialistyNaše pobočky