Skip to main content

Naše certifikace příjemce podle specifických potřeb

V posledních deseti letech se nárůst domácí péče a přímé doručení pacientovi (DtP) staly výrazně rostoucím trendem logistiky poslední míle ve farmaceutickém průmyslu. K vývoji tímto směrem přispělo mnoho faktorů: technologické inovace, změny v právním prostředí zavedené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přechod k lékařskému modelu s důrazem kladeným na pacienta, neustálý vývoj ve zdravotnictví na dálku, a především dopad pandemie Covid-19. 

Přímé zapojení pacienta při dodávkách na poslední míli ve farmacii přináší četné výhody. 

Doručení napřímo zvyšuje pohodlí koncových příjemců a pacientů a umožňuje nepřerušené užívání předepsaných léků. To ocení především starší lidé a pacienti se speciálními potřebami. Kromě toho zdravotnickým zařízením umožňuje optimalizovat provoz a autorizovaným orgánům veřejného zdraví dovoluje udržovat pod kontrolou dodávky léčiv. Doručování do rukou pacienta je nelehký úkol. Vyžaduje specifické a zabezpečené procesy a validaci lékárníky s cílem zajistit pacientovu bezpečnost. 

Patient (woman) receives the medicaments delivered by the ETP courrier

Doručení napřímo zvyšuje pohodlí koncových příjemců a pacientů a umožňuje nepřerušené užívání předepsaných léků. To ocení především starší lidé a pacienti se speciálními potřebami. Kromě toho zdravotnickým zařízením umožňuje optimalizovat provoz a autorizovaným orgánům veřejného zdraví dovoluje udržovat pod kontrolou dodávky léčiv. Doručování do rukou pacienta je nelehký úkol. Vyžaduje specifické a zabezpečené procesy a validaci lékárníky s cílem zajistit pacientovu bezpečnost. 

Každý týden naše týmy s plným nasazením vyřizují stovky přímých dodávek pacientům v rámci celé naší sítě. Jedná se o dodávky zdravotnických prostředků, výživových přípravků, totální parenterální výživy, produkty stallergenes a další. Abychom zaručili nejvyšší míru zabezpečení a dohled nad procesy distribuce léků, všichni naši zaměstnanci včetně 1 200 řidičů absolvují pravidelná školení a přeškolování v normách správné distribuční praxe (SDP). 

Ve společnosti Eurotranspharma ručíme za sledovatelnost produktů na cestě z laboratoře, lékárny nebo nemocnice k pacientovi.

S celkovým počtem 54 středisek jsme největší evropskáť s řízenou teplotou, která se zaměřuje na zdravotnické výrobky. Naší snahou je inovovat a podporovat změny zdravotnického odvětví. Vyvinuli jsme například proces „certifikace příjemce“, který je přizpůsoben specifickým okolnostem přímých dodávek pacientům. Jedná se o proces zvýšené podpory klientům, který jsme vyvinuli s cílem zaručit časově plánované dodávky zboží do rukou správného příjemce. 

Chcete se dozvědět více? 

Naše evropské prodejní týmy jsou připraveny odpovědět na vaše dotazy a rádi vám představí nabídku služeb společnosti Eurotranspharma. 

Poraďte se s našimi odborníky!

FAQs:

Co znamená přímé doručení pacientovi (DtP) ve zdravotnickém dodavatelském řetězci? 

Jedná se o přepravu léčivých přípravků a jiných zdravotnických výrobků přímo k pacientovi domů, případně na jiné místo určení dle jeho volby. Pacienti se tak vyhnou osobní návštěvě zdravotnického zařízení.