Skip to main content

Mezinárodní síť Eurotranspharma pokračuje v expanzi a posiluje svou přítomnost ve východní Evropě.

Společnost Eurotranspharma, evropský specialista na přepravu poslední míle pro farmaceutické produkty, oznamuje rozšíření svých aktivit ve východní Evropě prostřednictvím akvizice společnosti Alex International Transport, která je leaderem v oblasti přepravy léčiv poslední míle v Rumunsku. Tato společnost, založená v roce 1994, distribuuje produkty pro zdravotnictví po celém Rumunsku i na mezinárodní úrovni.

Po České republice a Slovensku v roce 2021 a Španělsku v roce 2022 tak Eurotranspharma opět rozšiřuje svoji přítomnost na strategickém a rychle rostoucím trhu. Při této příležitosti se společnost „Alex International Transport“ přejmenuje na „Eurotranspharma Romania“, aby se začlenila do stávající sítě.

Díky jedinečné síti v Rumunsku, která se skládá z 35 míst s certifikací GDP a více než 150 zaměstnanců, nabízí společnost Alex International Transport přístup k distribuční síti na poslední míli v Rumunsku, která je v souladu se správnou distribuční praxí a kritérii kvality svých zákazníků.  

Benoît Latteur, generální ředitel společnosti Eurotranspharma, sděluje: „Touto akvizicí pokračujeme v rozvoji naší nabídky přepravních služeb v Evropě. Jedná se o rychle se rozvíjející trh se stále náročnějšími požadavky na dodávky farmaceutických výrobků. Rozsah naší sítě je klíčový pro to, abychom byli schopni uspokojit  rostoucí poptávku. Mám plnou důvěru v Alexandrua a jeho týmy, které nás budou provázet v této nové fázi rozvoje naší sítě”.

Alexandru Constantinescu, zakladatel a generální ředitel společnosti Alex International Transport, řekl: „Již 30 let rozvíjíme síť s odbornými znalostmi, přidanou hodnotou a inovační kapacitou, která je v Rumunsku jedinečná. Jsem rád, že naše společnost učinila krok vpřed tím, že se stala součástí perspektivního evropského projektu, který je zárukou našeho dalšího rozvoje. Kromě toho, že jsme získali přístup k síti odborníků a k inovativním nástrojům společnosti Eurotranspharma, bude pro náš růst velkým přínosem i spolupráce s kolegy z ostatních evropských zemí. Velmi se na to těším.“

O společnosti Alex International srl

Alex International se specializuje na distribuci zboží v řízeném teplotním režimu, co se týká přepravy  poslední míle a mezinárodní přepravy. Společnost disponuje sítí 35 logistických středisek, které splňují požadavky Rumunské agentury pro léčivé přípravky a evropské Správné distribuční praxe. Odbavuje více než 4 miliony zásilek v rámci přepravy poslední míle, 200 000 palet v mezinárodní přepravě a má více než 150 zaměstnanců.

O společnosti Eurotranspharma

Eurotranspharma je přední evropská přepravní společnost, která se plně věnuje přepravě výrobků pro zdravotnictví. V přísném souladu se správnou distribuční praxí (GDP) distribuuje Eurotranspharma farmaceutické výrobky při kontrolovaných teplotách (2-8 °C / 15-25 °C). Díky komplexním IT řešením zajišťuje Eurotranspharma distribuci poslední míle prostřednictvím jedinečné sítě v Evropě a kontrolní věže umožňující kompletní sledovatelnost v celém distribučním řetězci. Společnost působí na evropském trhu prostřednictvím 48 přepravních středisek, 6 logistických uzlů, 1200 zaměstnanců, 9 zemí. Kromě vlastní sítě je Eurotranspharma zakládajícím členem první kooperativní sítě zaměřené na přepravu výrobků pro zdravotnictví, Skandi Network, která denně propojuje 26 evropských zemí.

Další informace získáte u:
Laure Murat ­| Marketing and Communication
Walden Group
laure.murat@walden-group.com